Lääkäripalvelut

Lääkäriasema Terva tarjoaa yleislääkäri- ja työterveyshuoltopalveluja Tunturi-Lapissa. Päätomipiste sijaitsee Muoniossa.  Palveluihin kuuluvat päivystys- ja ajanvarausvastaanotto, kortisoni-injektiot, nivelpunktiot, pientoimenpiteet, lääkärin lausunnot ja todistukset sekä sairaanhoitajan vastaanotto.

Toimintaperiaatteeseeni kuuluu potilaslähtöisyys. Usein potilaan oireiden syyn selvittäminen ei vaadi laajoja koneellisia tutkimuksia tai laboratoriokokeita vaan huolellisella potilaan kuuntelulla ja kliinisellä tutkimisella voidaan päästä diagnoosiin. Lääkäriasemalta on kuitenkin helppo konsultoida tarvittaessa tietyn alan erikoislääkäriä, jos vaaditaan jatkotutkimuksia. Teen kotikäyntejä Muonion alueella. Lääkäripalvelua saa myös englannin ja ruotsin kielillä.

Lääkäriasemalla voidaan tehdä laboratorio-, lepo-EKG – ja spirometria- sekä Holter-tutkimukset (EKG:n vuorokausiseuranta). Lääkäriasemalla tehdään myös kirurgisia pientoimenpiteitä paikallispuudutuksessa (esim. haavan ompelu, ihomuutoksen ja silmärikan poisto, paiseen avaus). Lisäksi voidaan ottaa PAPA- ja ihomuutosnäytteet PAD-tutkimuksia varten.

Kliininen rasituskoe ja röntgentutkimukset tehdään Muonion terveyskeskuksessa (osoite: Ilttitie 2). Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete. Varmistathan ennen röntgentutkimukseen menoa, että röntgenhoitaja on paikalla (040 749 0679 tai 040 684 5934). Muonion terveyskeskus sijaitsee n. 700 m päässä Lääkäriasema Tervan vastaanottotiloista. Voit käydä em. tutkimuksissa myös oman kuntasi terveyskeskuksessa.

Linkki: Muonion terveyskeskus (laboratorion ja röntgenin ajanvaraus)

Lääkäriasema Tervan vuosikatsastus

Vuosikatsastus on tarkoitettu ennestään terveille tai pitkäaikaista perussairautta (esim. diabetes, verenpainetauti) sairastaville henkilöille ennaltaehkäiseväksi terveystarkastuskäynniksi. Lääkäriasema Tervan vuosikatsastuspakettiin sisältyy yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanotto sekä Lääkäriasema Tervassa otetut laboratoriokokeet ja sydänfilmi. Kontrollissa kartoitetaan mm. sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijät, tarkistetaan lääkityksen ajantasaisuus ja annetaan henkilökohtaista opastusta terveyden ylläpitämiseksi. Tarvitttaessa samalla uusitaan reseptit ja tehdään lähete jatkotutkimuksiin.
Lääkäriasema Tervan vuosikatsastus (45 min vastaanotto) sisältää seuraavat perustutkimukset erikoislääkärin vastaanoton lisäksi:

  • Perusverenkuva (PVK)
  • Munuaiskoe (Krea)
  • Veren suola-arvot eli elektrolyytit (Na, K)
  • Maksa-arvo (Alat)
  • Kilpirauhaskoe (TSH)
  • Paastoverensokeri (fP-Gluk)
  • Kolesteroliarvot (Kol, HDL, LDL, Trigly)
  • Sydänfilmi (EKG)

Ajanvarauksen yhteydessä käydään vielä läpi pyydettävät laboratoriotutkimukset ja tarvittaessa muokataan em. peruslaboratoriotutkimuspakettia.

Potilasvahingot

Lääkäriasema Tervalla on potilasvakuutus mahdollisten potilasvahinkojen varalta. Ota reilusti yhteyttä vahinkoasioissa Lääkäriasemaan. Annan mielelläni opastusta, kuinka toimia vahinkotilanteissa.

Lääkäriasema Tervan potilasasiamiehenä toimii Timo Alapuranen. (p. 020-734 8950, info@lyseonhammas.fi, Lyseon Hammasasema, Kansankatu 13 A 1, 96100 Rovaniemi). Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista sekä auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Lisätietoa saat myös Valviran ja Lapin Aluehallintoviraston sivuilta.

Linkki: Valvira
Linkki: Lapin Aluehallintovirasto