Laboratorio

Laboratorio

Lääkäriasema Tervassa voidaan nyt ottaa myös laboratoriotutkimukset. Tavallisista tutkimuksista vastaukset tulevat muutaman työpäivän sisällä ja harvinaisempien tutkimusten vastaukset saadaan noin viikossa.

Yksityisvastaanoton asiakas ei saa tutkimuksista enää KELA-korvausta 1.1.2023 alkaen. Työterveyshuollon puolella KELA-korvaus haetaan jälkikäteen.

Tutkimukset tehdään Lääkäriasema Tervassa osoitteessa Puthaanrannantie 15 B, as. 1.

Kliininen fysiologia

Lääkäriasemalla voidaan tehdä myös kliinisen fysiologian tutkimuksista spirometria, audiometria, lepo-EKG (sydänfilmi), Holter-tutkimus (EKG:n vuorokausirekisteröinti) ja unipolygrafia eli  yöunen aikana tehtävä rekisteröinti uniapnean tutkimiseksi.

Spirometriaa eli keuhkojen toimintakoetta käytetään mm. astman ja keuhkoahtaumataudin diagnosoinnissa. Maksimaalisesta ulospuhalluksesta saadaan virtaus-tilavuuskäyrä ja siitä mitattavat tärkeimmät suureet. Tutkimukseen voidaan liittää keuhkoputkia avaavan lääkkeen vaikutuksen selvittäminen (ns. bronkodilataatio) astmaepäilyssä tai jos peruspuhalluksissa on havaittu keuhkoputkia ahtauttava toimintahäiriö. Tutkimus kestää n. 30-45 min.

Audiometria on perinteinen kuulontutkimus, mitä käytetään mm. työterveyshuollon terveystarkastuksissa erityisesti melulle altistuvien työntekijöiden seurannassa. Kuulontutkimus voidaan tehdä epäiltäessä kuulonalenemaa n. 5-vuotiaasta alkaen.

Lepo-EKG -tutkimus otetaan usein terveystarkastusten ja vuosikontrollien yhteydessä. Lisäksi EKG-tutkimus antaa arvokasta tietoa esim. rintakipu-, rytmihäiriö- ja huimausoireissa tai jos tutkittavan rasituksen sieto on huonontunut. Tutkimus on turvallinen ja vaivaton potilaalle eikä sydämentahdistin estä tutkimuksen tekoa.

Holter on 1-3 vrk:n sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröinti, missä tutkittavan iholle kiinnitetään kolme elektrodia ja näihin yhdistetään johdoilla pieni tulitikkuaskin kokoinen tallennuslaite. Tutkimuksella selvitetään sydämen lisälyöntejä, rytmi- ja johtumishäiriöitä. Holter-tutkimuksella voidaan myös poissulkea sydämen toiminnan vaarallisen pitkät tauot. Tutkimuksen avulla arvioidaan rytmihäiriölääkityksen tarve ja teho sekä selvitetään tahdistinhoidon tarve. Holter-tutkimus on helppo suorittaa ja palauteen tutkimuksesta viiden arkipäivän sisällä antaa kardiologi eli sydänsairauksien erikoislääkäri. Tutkittava pitää päiväkirjaa oireistaan ja toimistaan mittauksen aikana, mutta muuten voi elää normaalia arkea.

Unipolygrafiaa käytetään uniapnean diagnosointiin. Unipolygrafiassa tutkittava kiinnittää lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaan ennen nukkumaan menoa mittalaitteen, joka rekisteröi yön ajalta mm. hengitysliikkeet ja veren happikylläisteisyyden. Aamulla laite riisutaan, ja se toimitetaan Lääkäriasema Tervaan. Laitteen keräämä yön aikainen tieto lähetetään analysoitavaksi. Lausunnon mittaustuloksista ja jatkotoimenpiteistä antaa keuhkosairauksien erikoislääkäri. Mittaus voidaan siis toteuttaa helposti kotona. Lääkäriasema Tervassa voidaan tehdä uniapnean perusselvitykset mukaan lukien unipolygrafiamittaus.

Ajanvaraus ja ohjeet tutkimuksiin

Näytteenotosta ja em. kliinisen fysiologian tutkimusten tekemisestä vastaa työterveyshoitaja, sairaanhoitaja Tiina Hauensuo. Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete. Ajanvaraus ja valmistautumisohjeet laboratoriotutkimuksiin p. 045-642 1820 / Tiina.

Lääkäriasema Tervassa em. tutkimukset tehdään laadukkailla laitteilla kustannustehokkaasti ja kaikkiin tutkimuksiin pääsee sujuvasti.