Lääkärisi

Tuomas Liikavainio

Juuret
Olen syntyperäinen muoniolainen lääkäri. Puhunkin englannin ja ruotsin lisäksi sujuvasti meänkieltä eli Torniojokilaakson ”hoota viljelevää” murretta. Palasimme opiskelujen jälkeen perheen kanssa takaisin Muonioon vaimoni kotikylään Kangosjärvelle. Perheeseemme kuuluu neljä lasta ja kaksi koiraa. Harrastuksiini kuuluu hiihto, juoksu, marjastus sekä pihatyöt. Harrastukset ovat tärkeää vastapainoa työlle, ja liikunta ylläpitää myös terveyttä.

Uusin silmin
Valmistuin lääkäriksi v. 2007 Kuopiosta. Jo opiskeluaikana aloin tehdä tutkimustyötä ja sain lääketieteen tohtorin tutkinnon valmiiksi v. 2010. Fysiatrian alaan kuuluvan väitöskirjani aiheena oli polvinivelrikkopotilaiden kävelyn biomekaniikka ja toimintakyky. Päätin kuitenkin erikoistua yleislääketieteeseen, koska pidän monipuolisesta lääkärin työstä.

Erikoistumismatkan varrella olen käynyt Oulussa kaksivuotisen General Practitioner (GP) –koulutuksen, missä paneuduttiin erityisesti potilas- ja perhekeskeiseen työtapaan. Koulutus avasi silmäni näkemään yleislääketieteen ytimeen, jossa oleellista ei ole vain sairauksien diagnosointi, vaan ihmisen kohtaaminen tasavertaisesti. Pidän erityisen tärkeänä potilaan huolien ja odotuksien kuuntelemista sekä potilaan asioiden hoitamista hänen kanssaan yhteisymmärryksessä.

Sain työterveyshuollon pätevyyden v. 2011. Monet sairaudet ja vaivat vaikuttavat työkykyyn ja toisaalta työviihtyvyys voi heijastua ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Olen omakohtaisesti kokenut, miten työkyky ja terveys voivat romahtaa. Olen myös saanut hiljalleen havaita, miten sirpaleista voi jälleen tulla ehjä ruukku. Lääkärinä ei kukaan ole koskaan valmis. Omien vaikeuksieni myötä olen kuitenkin tiedostanut, että meillä jokaisella on omat heikkoutemme, mutta ihmisinä olemme kaikki samanarvoisia.

Polku lääkärinä
Valmistumiseni jälkeen sain väestövastuulääkärin viran Kolarin terveyskeskuksesta. Nuo viisi Kolari-vuotta olivat hyvin opettavaiset työurallani ja elämässäni. Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen sairaalapalvelut kävin Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa kirurgialla, sisätaudeilla ja gynekologialla. Opiskeluvuosina toimin osa-aikaisena tutkijana entisessä Kuopion yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Olen erityisen kiitollinen, että sekä kliinisen että tutkijanurani alkutaipaleella olen saanut korvaamatonta oppia kokeneilta seniorilääkäreiltä ja ohjaajilta.

Ei voi kuitenkaan vähätellä sitä ”työkokemusta”, mitä ovat tuoneet omat lapset ja kohta seitsemäntoista vuoden avioliitto. Erikoistuminen yleislääketieteeseen kun on samalla elämään erikoistumista.

Yrittäjän taival
Lääkäriasema Terva on toiminut lähes viisi vuotta. Aloitin vastaanottotoiminnan Muoniossa 1.1.2014 ammatinharjoittajana. Työterveyshuoltopalvelujen tarjoaminen Tervassa aloitettiin 1.10.2015, ja silloin mukaan remmiin tuli työterveyshoitaja Tiina Hauensuo. Paikalliset ihmiset koko Kalottialueelta sekä Tunturi-Lapin yritykset ovat löytäneet Lääkäriasema Tervan palvelut. Olemme voineet myös auttaa alueen matkailijoita, jos sairaus tai vamma on sattunut kesken Lapin lomareissun.

Syyskuun alussa 2017 saimme käyttöömme uudet yhtenäiset tilat kunnanviraston yhteydestä. Samaan aikaan aloitti työt työfysioterapeutti Maria Haavisto. Pääsimme yhteen tavoitteeseen eli saimme kokoon oman työterveyshuollon tiimin. Alusta asti mukana on ollut myös työpsykologi Pekka Wesenius ammatinharjoittajana.

Tulevaisuus
Lääkäriasema Tervan tavoitteena on jatkossakin tarjota laadukkaita (työ)terveyspalveluita paikalliselle väestölle ja matkailijoille sekä yrityksille ja työnantajille. Pyrimme myös asteittain kehittämään palveluja kuitenkin niin, että hintataso pysyy kohtuullisena. Haluamme pitää toiminnan inhimillisenä ja joustavana. Kaiken keskiössä on asiakas.

”Tule sellaisena kuin olet –niin tulen minäkin!” on yhä tunnuslauseemme, mistä haluamme pitää kiinni. Asioita voi aina tehdä paremmin eikä virheiltäkään voi välttyä. Kysymys on enemmänkin siitä, miten epäonnistumisiin suhtautuu. Tämä pätee laajemminkin elämässä. Hyväksymällä virheet ja puutteet itsessä antaa pohjan hyväksyä epätäydellisyys toisessakin ihmisessä. Se on vahvuutta, minkä ”heikot” ihmiset tunnistavat!

Kangosjärvellä 3.10.2018
Tuomas Liikavainio