Lääkärisi

Tuomas Liikavainio

tuomas-liikavainio

Juuret
Olen syntyperäinen muoniolainen lääkäri. Suomen, englannin ja ruotsin lisäksi puhunkin sujuvasti meänkieltä eli Torniojokilaakson ”hoota viljelevää” murretta. Palasimme opiskelujen jälkeen perheen kanssa takaisin Muonioon vaimoni kotikylään Kangosjärvelle.Perheeseemme kuuluu neljä lasta, samojedinkoira ja lemmikkikani. Harrastuksiini kuuluu hiihto, juoksu, metsästys ja marjastus. Viime aikoina olen kiinnostunut jälleen lukemisesta. Seniorisarjoihin päästyäni olen innostunut uudelleen käymään juoksu- ja hiihtokilpailuissa. Mukava on ollut huomata, että kehitystä voi tapahtua vanhempanakin. Pitää kuitenkin muistaa levätä ja rytmittää harjoittelua oikein. Harrastukset ovat tärkeää vastapainoa työlle ja liikunta ylläpitää myös terveyttä.

Uusin silmin
Valmistuin lääkäriksi vuonna 2007 Kuopiosta. Jo opiskeluaikana aloin tehdä tutkimustyötä ja sain lääketieteen tohtorin tutkinnon valmiiksi vuonna 2010. Fysiatrian alaan kuuluvan väitöskirjani aiheena oli polvinivelrikkopotilaiden kävelyn biomekaniikka ja toimintakyky. Päätin kuitenkin erikoistua yleislääketieteeseen, koska pidän monipuolisesta lääkärin työstä.

Erikoistumismatkan varrella olen käynyt Oulussa kaksivuotisen General Practitioner (GP) –koulutuksen, missä paneuduttiin erityisesti potilas- ja perhekeskeiseen työtapaan. Koulutus avasi silmäni näkemään yleislääketieteen ytimeen, jossa oleellista ei ole vain sairauksien diagnosointi, vaan ihmisen kohtaaminen tasavertaisesti. Pidän erityisen tärkeänä potilaan huolien ja odotuksien kuuntelemista sekä potilaan asioiden hoitamista hänen kanssaan yhteisymmärryksessä.

Muutama vuosi sitten sain lisäksi työterveyshuollon pätevyyden. Monet sairaudet ja vaivat vaikuttavat työkykyyn ja toisaalta työviihtyvyys voi heijastua ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Olen omakohtaisesti kokenut, miten työkyky ja terveys voivat romahtaa. Olen myös saanut hiljalleen havaita, miten sirpaleista voi jälleen tulla ehjä ruukku. Lääkärinä ei kukaan ole koskaan valmis. Omien vaikeuksieni myötä olen kuitenkin tiedostanut, että meillä jokaisella on omat heikkoutemme, mutta ihmisinä olemme kaikki samanarvoisia.

Polku lääkärinä
Olen saanut työskennellä monipuolisissa ja haastavissa tehtävissä Kolarin ja Muonion terveyskeskuksissa valmistumiseni jälkeen. Kolarissa hoidin väestövastuulääkärin virkaa ja työterveyslääkärin tehtäviä noin viiden vuoden ajan. Yleislääketieteen erikoistumiskoulutukseen kuuluvat sairaalajaksot kävin Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa kirurgialla, sisätaudeilla ja gynekologialla.

Opiskeluvuosina toimin osa-aikaisena tutkijana Kuopion yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Työkokemusta on karttunut myös erilaisissa opetustehtävissä. Olen erityisen kiitollinen, että sekä kliinisen että tutkijanurani alkutaipaleella olen saanut korvaamatonta oppia kokeneilta seniorilääkäreiltä ja ohjaajilta.

En kuitenkaan voi vähätellä sitä ”työkokemusta”, mitä ovat tuoneet omat lapset ja kahdentoista vuoden avioliitto. Erikoistuminen yleislääketieteeseen kun on samalla elämään erikoistumista. Tule siis Lääkäriasema Tervaan sellaisena kuin olet – niin tulen minäkin.

Kangosjärven rannalla 21.10.2013
Tuomas Liikavainio