Työterveyshoitajasi

Tiina Hauensuo

tiina_hauensuo-1

Mistä tulen?
Olen kotoisin Kolarista ja valmistunut terveydenhoitajaksi v. 1990. Työterveyshoitajana olen toiminut vuoden 2009 lopulta alkaen Kolarin terveyskeskuksessa. Työterveyshoitajan tehtäväkenttä terveyskeskuksessa on ollut varsin laaja ja vastuullinen, mikä on antanut monipuolista kokemusta työterveyshuollon eri osa-alueilta. Lisäksi olen työskennellyt sairaanhoitajana Pajalassa kymmenen vuoden ajan, joten asiakaspalvelu sujuu myös ruotsiksi. Työuran varrella olen jatkokouluttautunut työterveyshuollon lisäksi myös mm. ensihoitoon, elämäntapaohjausryhmien vetämiseen ja johtamiseen. Pidän jatkuvaa kouluttautumista tärkeänä ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, joten tietysti olen osallistunut myös työterveyshuollon täydennyskoulutuksiin säännöllisesti.

Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi neljä lasta, joista kaksi nuorinta on vielä kotona. Kotihommien ja lasten kanssa touhuamisen lisäksi en kovin paljoa ehdi harrastamaan, kuitenkin lukeminen ja ulkoilu koiran kanssa ovat lähellä sydäntäni. Punaisen Ristin toiminnassa olen ollut mukana lähes 25 v. Jatko-opinnot voi kai laskea myös harrastukseksi. Niiden parissa olen tutustunut Lapin alueen työterveyshuollon toimijoihin, mistä on jäänyt pysyviä ystävyyssuhteita ja tietenkin verkostoitumisesta on ollut paljon apua myös työtehtävissä ja ammattitaidon kehittämisessä.

Työnäky
Mielestäni työterveyshuollossa on tärkeää ennen kaikkea huomioida asiakasyrityksen ja asiakkaiden tarpeet, joiden pohjalta kaikki toiminta suunnitellaan. Asiantuntemus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus ovat tärkeimmät arvot työterveyshuollon toiminnassa.

Työssäni olen oppinut, että hyvällä yhteistyöllä kaikkiin työkykyongelmiin on löydettävissä ratkaisuja. Eri työpaikoilla ja ammateissa on kuormitustekijöitä, mutta myös työkykyä ylläpitäviä ja tukevia asioita, jotka tulee myös huomioida työterveyshuollon toiminnassa.

Tulevaisuudessa keskeistä minusta on entistä pontevammin tarttua mahdollisiin työkykyä uhkaaviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy on paitsi kansantaloudellinen haaste, myös yksittäisen työntekijän ja yrityksen etu.

Tuleva työ Lääkäriasema Tervassa
Uusi työ haastaa minua ennen kaikkea kehittämään omaa työtäni ja ammattitaitoani. Aiempi yhteinen työskentely Tuomaksen kanssa on vakuuttanut minut siitä, että yhteinen näkemys hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä auttaa meitä tarjoamaa laadukkaita ja välittäviä palveluja paikallisille yrittäjille, yrityksille ja niiden työntekijöille.

Haluan työssäni huolehtia kokonaisvaltaisesti asiakkaista ja olla avuksi pienissä ja suuremmissakin terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvissä pulmatilanteissa.

Väylän varrelta 12.8.2015
Tiina Hauensuo